Ristikheinaga sõrmus

267.00 

1,5mm briljant ja punane Au585